01.11.2022 / Redn.-Drukneulykke SØER Å-HAVN / Gladsaxe

Klokken : 17:57
Adresse : Red nr N540 – Gladsaxe
Førstemelding : Redn.-Drukneulykke SØER Å-HAVN