01.11.2022 / Min. forurening-Mindre spild / Skodsborg

Klokken : – – : – –
Adresse : Skodsborg strandvej – Skodsborg
Førstemelding : Min. forurening-Mindre spild

 

Info : Da brandvæsen mv. ankommer til stedet er der ingen ulykke og man kan igen forlade stedet.