Vi har glemt at få tilladelse til at bruge et billede/foto. Hvad kan fotografen kræve?

Såfremt brugen af billedet udgør en krænkelse af fotografens ophavsret, kan fotografen kræve et ”rimeligt vederlag” for udnyttelsen efter ophavsretslovens regler. Rimeligt vederlag svarer til det, der er et sædvanligt honorar på området. I nogle tilfælde kan fotografen også kræve erstatning for tab samt godtgørelse for ikke-økonomisk skade.

Kilde : danskemedier