06.03.2024 / Container i det fri-Brand / Gentofte

Klokken : 06:33
Adresse : Skolebakken – Gentofte
Førstemelding : Container i det fri-Brand