19.07.2023 / Bygn.brand-Udhus, fritliggende / Gladsaxe

Klokken : 15:33
Adresse : Karl Gjellerups Alle – Gladsaxe
Førstemelding : Bygn.brand-Udhus, fritliggende

Info : En person er blevet kørt på sygehuset, efter at han blev forbrændt i ansigtet, da der udbrød brand i hans carport, efter brug af en ukrudtsbrænder. Folk kom personens til hjælp og fik sprøjtet en masse vand på brandsåret, indtil den tilkaldte ambulance overtog. Beredskab Øst, station Gladsaxe fik slukket branden. Da den var slukket, pakkede brandfolkene sammen, og så overtog politiet skadestedet.