11.09.2022 / mindes 11.09.2022 / København

11.09.2022 var det 21 år siden, at et frygtelig terrorangreb ramte USA. For at mindes det store tab, og i særlig grad de 343 omkomne brandfolk, deltog vi et memorial climb.

Løbet var arrangeret af personalet på den amerikanske ambassade. Fra ambassaden deltog personale, herunder dele af vagtstyren fra U.S. Marine Corps. Fra Hovedstadens Beredskab deltog vores frivilligenhed og den lokale brandstation på Østerbro.

Løbet blev holdt ved Konditaget Lüders i Nordhavn, hvor deltagerne skulle tilbagelægge trappen til 6. sal 16 gange svarende til 2200 trin.
Det blev en varm omgang, men alle havde en hyggelig dag.
Æret været de omkomne den 11. september 2001.
Kilde : Hovedstadens Beredskab