24.06.2022 / Naturbrand-Mindre brand/ Gentofte

Klokken : 08:22
Adresse : Bengtasvej – Gentofte
Førstemelding : Naturbrand-Mindre brand