24.06.2022 / Naturbrand-Mindre brand / Gentofte

Klokken : 06:52
Adresse : Bengtasvej – Gentofte
Førstemelding : Naturbrand-Mindre brand