07.01.2022 / Bygn.brand-Udhus, fritliggende / Lyngby

Klokken : 20:28
Adresse : Christian X’s Alle – Lyngby
Førstemelding : Bygn.brand-Udhus, fritliggende