31.12.2021 / Brand-Bil i det fri / Lyngby

Klokken : 20:10
Adresse : Stades Krog – Lyngby
Førstemelding : Brand-Bil i det fri