25.09.2021 / Naturbrand-Mindre brand / Lyngby

Klokken : 18:35
Adresse : Bauneporten – Lyngby
Førstemelding : Naturbrand-Mindre brand