30.10.2017 / GX M2 / Gladsaxe

Del denne side ...

Fredag den 27. okt. var skiftedag, idet det absolut ældste køretøj i Beredskab Øst blev taget ud af aktiv tjeneste.

GXM2 blev indsat på Gladsaxe Brandstation (Gladsaxe Brandvæsen og Beredskab) i 1994, og var på det tidspunkt et meget moderne køretøj, som efterfølgende dannede rammen for opbygning af sprøjter i de følgende år, særligt hos Falck Danmark

Den gamle sprøjte, som bevares i museumsregi, erstattes af den tidligere sprøjte på St. Gladsaxe, som efter brugeruddannelse for deltidsbrandmændene, reparation og vedligeholdelse samt oppakning indsættes i 2. udrykningsenhed.