Om mig !

Mit navn er Bjørn Nielsen, født d. 1.3.1978 – kommer fra Lyngby. Jeg er brandmand ( ansat som deltidsbrandmand ved Fredensborg Brand